Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dębciy